"excessive deference" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierny szacunek
  1. excessive przymiotnik + deference rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It includes an excessive deference to claims made by scientists or an uncritical eagerness to accept any result described as scientific.

    Podobne kolokacje: