"excess milk" — Słownik kolokacji angielskich

excess milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowe mleko
  1. excess przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Drain, then squeeze the excess milk from the bread.

    Podobne kolokacje: