"excellent cover" — Słownik kolokacji angielskich

excellent cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonałe nakrycie
  1. excellent przymiotnik + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This dense region of roots provides excellent cover for young fish fry.