"excellent beach" — Słownik kolokacji angielskich

excellent beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonała plaża
  1. excellent przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This beautiful hotel is situated on an excellent sandy beach, just 3 miles from Kuantan.

    Podobne kolokacje: