"exact spelling" — Słownik kolokacji angielskich

exact spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładna pisownia
  1. exact przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The exact spelling of the new title is unclear.