BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"everyday thing" — Słownik kolokacji angielskich

everyday thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): codzienna rzecz
  1. everyday przymiotnik + thing rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Some of the other people soon forget, but for us it's an everyday thing."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo