"evening stroll" — Słownik kolokacji angielskich

evening stroll kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorna przechadzka
  1. evening rzeczownik + stroll rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sarikei Wharf Esplanade is ideal for evening strolls and sunset watching.

    Podobne kolokacje: