"evening flight" — Słownik kolokacji angielskich

evening flight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieczorny lot
  1. evening rzeczownik + flight rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And at the end of an amazing day you'll take an evening flight back to New York.

    Podobne kolokacje: