"evening bag" — Słownik kolokacji angielskich

evening bag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torba wieczorowa
  1. evening rzeczownik + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her fingers were curled and soft on the small evening bag she carried.

    Podobne kolokacje: