BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"etyka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "etyka" po polsku

etyka

rzeczownik
 1. ethics **   [PLURAL]
  He began to question the ethics of his whole position. (On zaczął się zastanawiać nad etyką swojej pozycji.)
  Mr Smith teaches us ethics. (Pan Smith uczy nas etyki.)
 2. ethic *  
  One has to admire her talent and her work ethic. (Należy podziwiać jej uzdolnienia oraz etykę zawodową.)
 3. moral philosophy  
rzeczownik
 1. ethicist , także: ethician
  • etyk (osoba zajmująca się etyką)

"etyka" — Słownik kolokacji angielskich

moral philosophy kolokacja
 1. moral przymiotnik + philosophy rzeczownik = etyka
  Bardzo silna kolokacja

  He is best known for work on moral and political philosophy.

powered by  eTutor logo