"essential book" — Słownik kolokacji angielskich

essential book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezbędna książka
  1. essential przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Courtship My mom gave me three essential books on the subject of men.

    Podobne kolokacje: