"erudite book" — Słownik kolokacji angielskich

erudite book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczona książka
  1. erudite przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout this erudite book, Donaldson is in careful conversation with other Jonson scholars, writers and critics.

    Podobne kolokacje: