"entertainment celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozrywka sława
  1. entertainment rzeczownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The buses are reported to have lavish interiors similar to those provided to entertainment celebrities.

powered by  eTutor logo