ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"enlist celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

enlist celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwerbuj sławy
  1. enlist czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But with the bill's sponsors agreeing on some amendments, the environmental lobby struck back, hiring prominent political consultants and enlisting celebrities like Paul Newman.

    Podobne kolokacje: