"enjoy celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciesz się sławą
  1. enjoy czasownik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Oscar (Zeta) Acosta enjoyed brief celebrity in the Chicano movement of the late 1960's and early 70's.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo