BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"enjoy baseball" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić baseball
  1. enjoy czasownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All are united by a common passion for playing and enjoying baseball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo