"enigmatic woman" — Słownik kolokacji angielskich

enigmatic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): enigmatyczna kobieta
  1. enigmatic przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The enigmatic woman is portrayed seated in what appears to be an open loggia with dark pillar bases on either side.

    Podobne kolokacje: