"energetic woman" — Słownik kolokacji angielskich

energetic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): energiczna kobieta
  1. energetic przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A tough, healthy, energetic woman was more than useless to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo