"enduring image" — Słownik kolokacji angielskich

enduring image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znosząc obraz
  1. enduring przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The film knows how to make that absurdist image both funny and enduring.

    Podobne kolokacje: