"endowment money" — Słownik kolokacji angielskich

endowment money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): darowizna pieniądze
  1. endowment rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is a lot of potential endowment money here, but we're a diamond without a setting.

    Podobne kolokacje:

podobne do "endowment money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "endowment money" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik