BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"encouraging participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcając do udziału
  1. encouraging przymiotnik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The program is partly aimed at encouraging Haredi participation in the workforce after military service.

powered by  eTutor logo