ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage youth" — Słownik kolokacji angielskich

encourage youth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj młodego człowieka
  1. encourage czasownik + youth rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He worked hard, and encouraged youth to do the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo