"encourage women" — Słownik kolokacji angielskich

encourage women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kobiety
  1. encourage czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also encouraged women to become involved with the sport.

powered by  eTutor logo