"encourage tourists" — Słownik kolokacji angielskich

encourage tourists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj turystów
  1. encourage czasownik + tourist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the coming weeks, the Government will launch an unprecedented marketing campaign around the world to encourage tourists, business leaders and even students to choose Britain.

powered by  eTutor logo