"encourage tourism" — Słownik kolokacji angielskich

encourage tourism kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj turystykę
  1. encourage czasownik + tourism rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The most important date on this 2000-acre island was 1898 - the year cars were banned to encourage tourism.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo