"encourage stewardship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do zarządzania
  1. encourage czasownik + stewardship rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It encourages proper stewardship of the buildings," Ms. Weiner said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo