"encourage sports" — Słownik kolokacji angielskich

encourage sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do sportów
  1. encourage czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Working with Chief Patrick Ekeji of the Sports Ministry, Aku started to reduce the emphasis on football and to encourage other sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo