"encourage policies" — Słownik kolokacji angielskich

encourage policies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj polityki
  1. encourage czasownik + policy rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also will encourage wise social and economic policies.

powered by  eTutor logo