"encourage one's men" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś ludzie
  1. encourage czasownik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There he continued to encourage his men to not stop until the top.

    Podobne kolokacje: