ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage one's members" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage members
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać czyjś członkowie
  1. encourage czasownik + member rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To encourage members in the development of individual farming programs.

powered by  eTutor logo