"encourage merchants" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj kupców
  1. encourage czasownik + merchant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although the authorities, eager to restore a semblance of normality, have encouraged merchants to return to business, Palestinian nationalists today renewed calls for a general strike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo