"encourage men" — Słownik kolokacji angielskich

encourage men kolokacja
Popularniejsza odmiana: encourage one's men
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj ludzi
  1. encourage czasownik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There he continued to encourage his men to not stop until the top.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo