"encourage lending" — Słownik kolokacji angielskich

encourage lending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj wypożyczanie
  1. encourage czasownik + lending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By making the lenders whole, they encourage more careless lending and fresh crises.

powered by  eTutor logo