"encourage leadership" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do przywództwa
  1. encourage czasownik + leadership rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The other tries to encourage leadership and service among youth.

powered by  eTutor logo