"encourage investments" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage investment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pobudź inwestycje
  1. encourage czasownik + investment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Second, we will do more to encourage private investment to meet environmental standards.