ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage habits" — Słownik kolokacji angielskich

encourage habits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do zwyczajów
  1. encourage czasownik + habit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They fear that raw power, providing not only stunning acceleration but also great speed, may encourage dangerous driving habits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo