"encourage education" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do edukacji
  1. encourage czasownik + education rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After 1857 the British government was reluctant to encourage missionary education.