"encourage disclosure" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj ujawnienie
  1. encourage czasownik + disclosure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While the state strongly encourages disclosure of public records, state law does allow for some information to be withheld.

powered by  eTutor logo