"encourage collaborations" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage collaboration
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj współprace
  1. encourage czasownik + collaboration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And what we've been trying to do over the past few years is to encourage collaboration.

powered by  eTutor logo