ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage collaboration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj współpracę
  1. encourage czasownik + collaboration rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And what we've been trying to do over the past few years is to encourage collaboration.

powered by  eTutor logo