"encourage buying" — Słownik kolokacji angielskich

encourage buying kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj do kupowania
  1. encourage czasownik + buying rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The stronger dollar also encouraged buying, traders said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo