"encourage at" — Słownik kolokacji angielskich

encourage at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać przy
  1. encourage czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    They wanted to find ways to encourage people at all levels of the business to have their say.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo