ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage adults" — Słownik kolokacji angielskich

encourage adults kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj osoby dorosłe
  1. encourage czasownik + adult rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It also encourages adults to set up neighborhood patrols, especially near abandoned property, to head off problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo