ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage abuse" — Słownik kolokacji angielskich

encourage abuse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj nadużycie
  1. encourage czasownik + abuse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Perhaps it will take a combination of school violence and lawsuits to make educators and society aware that their passivity only encourages abuse.

powered by  eTutor logo