"encourage about" — Słownik kolokacji angielskich

encourage about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcać około
  1. encourage czasownik + about przyimek
    Zwykła kolokacja

    He came off the practice field today feeling encouraged about his chances.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo