"encounter at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkanie wtedy
  1. encounter czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Young Par, think of the woodswoman that you and Coil encountered at the time of our first meeting.

    Podobne kolokacje: