"employ words" — Słownik kolokacji angielskich

employ words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowa zatrudnienia
  1. employ czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That diction, on the other hand, is lofty and raised above the commonplace which employs unusual words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo