"employ women" — Słownik kolokacji angielskich

employ women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety zatrudnienia
  1. employ czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the time, the sports department there employed 75 men and three women.

    Podobne kolokacje: