"emotive response" — Słownik kolokacji angielskich

emotive response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź silnie zabarwiona emocjonalnie
  1. emotive przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Poems make use of the aesthetic qualities of language to suggest differential meanings and to evoke emotive responses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo