"emitować akcje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "emitować akcje" po polsku — Słownik angielsko-polski

emitować akcje

czasownik
  1. issue shares  
    to emit new shares

"emitować akcje" — Słownik kolokacji angielskich

issue shares kolokacja
  1. issue czasownik + share rzeczownik = emitować akcje
    Bardzo silna kolokacja

    The plan is to issue 1.6 million shares, at $15 to $17 a share.

    Podobne kolokacje: